Hiszpański w 4 tygodnie

Podręczniki

Nowoczesny kurs języka adresowany do osób rozpoczynających naukę.Umożliwia opanowanie podstaw języka w ciągu czterech tygodni, po dokładnym przećwiczeniu materiału zawartego w 28 lekcjach. Teksty prezentują współczesny język, jakim posługują się mieszkańcy danego kraju.... Ozdoba w kształcie jajka do samodzielnego szycia

Jako się pan Lubomirski nawrócił..., Orwo Antologia, Gazeta Wyborcza - Białystok 22/2011, Szlak transsyberyjski Przewodnik, Plastelina szkolna Astrino 6 kolorów, Gazeta Wyborcza - Warszawa 232/2012, My, dzieci z dworca Zoo, Macierzyństwo, Gazeta Wyborcza - Olsztyn 288/2015, Gazeta Wyborcza - Lublin 202/2012, Kolorowe zabawy Wieś, Ucieczka w seks, Wspominając ludzi Kultury, Gazeta Wyborcza - Rzeszów 221/2009, REVELL Zestaw upominkowy 1/150 \'Vasa\', Polskie serie literackie w XIX wieku, Kid Cars 3D Baza lotnicza, Gazeta Wyborcza - Kielce 32/2016, Sadownictwo HORTPRESS, Dziennik Gazeta Prawna 165/2010