Jak się dobrze spowiadać?

Religia i religioznawstwo

Informacje

lekroć się spowiadamy, zanurzamy się w oceanie miłosierdzia Boga. Pozwalamy, aby zmartwychwstały Chrystus obmywał nas z grzechu, leczył naszą słabość, wyzwalał z tego, co odbiera nam pokój, wolność i gasi w nas szczęście dzieci Bożych. Wyznając często ze skruchą swoje winy,... Zeszyt A5 Studio Pets w linie 32 kartki, z marginesem.

Cena: 12,67
Dostępność: dostępny do tygodnia