Jura Krakowsko-Częstochowska foliowana mapa turystyczna 1:50 000

Atlasy

Informacje

koła przemysłowe

Dwustronnie foliowana, trwała mapa turystyczna Jury Krakowsko-Częstochowskiej obejmująca obszar od Częstochowy na północnym zachodzie po Kraków na południowym wschodzie #183; mapa opracowana we współpracy z doświadczonymi krajoznawcami z regionu#183; dogodna koła przemysłowe zarówno dla... Opiniotwoacute;rczy tygodnik polityczny o satyrycznym charakterze. Ujawnia negatywne zjawiska polityczne, afery gospodarcze, patologie społeczne. Antyklerykalny i antyprawicowy. Adresowany do wszystkich, bez względu na płeć, rasę, wiek, wykształcenie.

Cena: 10,71
Dostępność: dostępny do tygodnia